Moc obowiązująca Protokołu w sprawie zmiany artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 6 października 1989 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.369

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 2012 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 lutego 2012 r.
w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie zmiany artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 6 października 1989 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 października 2011 r. ratyfikował Protokół w sprawie zmiany artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym1), sporządzony w Montrealu dnia 6 października 1989 r.
Zgodnie z pkt 3 lit. d) protokołu wszedł on w życie dnia 18 kwietnia 2005 r.

Zgodnie z pkt 3 lit. g) protokołu w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wszedł on w życie dnia 15 lutego 2012 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

następujące państwa stały się stronami protokołu, składając dokumenty ratyfikacyjne w podanych niżej datach:

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna 11 kwietnia 2001 r.

Księstwo Andory 25 lutego 2001 r.

Republika Angoli 4 lutego 2008 r.

Królestwo Arabii Saudyjskiej 25 czerwca 1991 r.

Republika Argentyńska 5 maja 1994 r.

Związek Australijski 2 grudnia 1994 r.

Republika Austrii 22 kwietnia 1991 r.

Królestwo Bahrajnu 6 maja 1996 r.

Ludowa Republika Bangladeszu 26 marca 1996 r.

Barbados 1 listopada 2006 r.

Republika Beninu 30 marca 2004 r.

Królestwo Bhutanu 26 sierpnia 2005 r.

Republika Białorusi 24 lipca 1996 r.

Bośnia i Hercegowina 9 maja 1997 r.

Republika Botswany 28 marca 2001 r.

Federacyjna Republika Brazylii 22 lipca 1992 r.

Państwo Brunei Darussalam 25 sierpnia 2000 r.

Republika Bułgarii 10 listopada 2003 r.

Burkina Faso 15 czerwca 1992 r.

Republika Chile 25 listopada 1993 r.

Chińska Republika Ludowa2) 23 lipca 1997 r.

Republika Chorwacji 6 maja 1994 r.

Czarnogóra3) 12 lutego 2007 r.

Republika Czeska 15 kwietnia 1993 r.

Królestwo Danii 24 września 1990 r.

Arabska Republika Egiptu 25 lipca 2000 r.

Republika Ekwadoru 4 maja 1990 r.

Państwo Erytrea 27 maja 1994 r.

Republika Estońska 21 sierpnia 1992 r.

Federalna Demokratyczna Republika Etiopii 15 grudnia 1999 r.

Republika Fidżi 20 września 1995 r.

Republika Finlandii 11 kwietnia 1990 r.

Republika Francuska 24 lipca 1990 r.

Republika Gabońska 13 sierpnia 2003 r.

Republika Gambii 20 czerwca 2000 r.

Republika Ghany 15 lipca 1997 r.

Republika Grecka 10 marca 1992 r.

Grenada 31 maja 1991 r.

Republika Gwatemali 22 listopada 1996 r.

Królestwo Hiszpanii 28 listopada 1991 r.

Republika Indii 1 września 1992 r.

Republika Indonezji 16 listopada 1995 r.

Islamska Republika Iranu 17 czerwca 1994 r.

Republika Islandii 9 maja 1990 r.

Jamajka 10 sierpnia 1998 r.

Japonia 19 czerwca 2006 r.

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie 9 grudnia 1993 r.

Republika Kamerunu 5 września 2003 r.

Kanada 14 września 1992 r.

Państwo Katar 25 czerwca 2008 r.

Republika Kirgiska 14 lipca 2000 r.

Republika Korei 16 kwietnia 2004 r.

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 11 października 2005 r.

Republika Kuby 4 sierpnia 1998 r.

Państwo Kuwejt 18 listopada 1992 r.

Królestwo Lesotho 17 grudnia 1990 r.

Republika Libańska 14 grudnia 1994 r.

Libia 2 października 2000 r.

Republika Litewska 4 marca 2004 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 2 maja 1997 r.

Republika Łotewska 17 sierpnia 1999 r.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 23 marca 1998 r.

Republika Madagaskaru 7 sierpnia 2007 r.

Republika Malawi 13 grudnia 1990 r.

Republika Malediwów 8 kwietnia 1997 r.

Republika Mali 13 maja 1991 r.

Republika Malty 25 marca 1994 r.

Królestwo Marokańskie 17 stycznia 2002 r.

Republika Mauritiusu 6 sierpnia 1990 r.

Meksykańskie Stany Zjednoczone 11 października 1990 r.

Księstwo Monako 17 maja 1994 r.

Mongolia 5 października 2004 r.

Republika Mozambiku 22 listopada 2001 r.

Republika Namibii 27 września 2001 r.

Republika Nauru 25 października 2004 r.

Federalna Demokratyczna Republika Nepalu 9 czerwca 1997 r.

Królestwo Niderlandów 14 sierpnia 1990 r.

Republika Federalna Niemiec 27 listopada 1996 r.

Federalna Republika Nigerii 10 maja 2002 r.

Królestwo Norwegii 7 listopada 1990 r.

Sułtanat Omanu 14 listopada 2000 r.

Republika Palau 10 grudnia 2004 r.

Republika Panamy 26 października 1998 r.

Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei 5 października 1992 r.

Republika Paragwaju 27 stycznia 2006 r.

Republika Peru 10 listopada 1994 r.

Republika Portugalska4) 5) 3 marca 1998 r.

Republika Południowej Afryki 21 września 1998 r.

Federacja Rosyjska 16 sierpnia 2005 r.

Rumunia 5 maja 1993 r.

Republika Salwadoru 6 lutego 2006 r.

Niezależne Państwo Samoa 18 kwietnia 2005 r.

Republika San Marino 3 lutego 1995 r.

Republika Senegalu 6 stycznia 2006 r.

Republika Seszeli 9 sierpnia 2001 r.

Republika Singapuru 7 lutego 1994 r.

Republika Słowacka 20 marca 1995 r.

Republika Słowenii 8 marca 2000 r.

Stany Zjednoczone Ameryki 13 stycznia 1992 r.

Królestwo Suazi 28 września 2001 r.

Republika Sudanu Południowego6) 11 października 2011 r.

Konfederacja Szwajcarska 15 listopada 1990 r.

Królestwo Szwecji 1 czerwca 1990 r.

Królestwo Tajlandii 17 listopada 1997 r.

Zjednoczona Republika Tanzanii 29 lipca 1998 r.

Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego7) 4 sierpnia 2005 r.

Republika Togijska 19 lutego 1991 r.

Królestwo Tonga 5 lutego 2002 r.

Republika Tunezyjska 30 stycznia 1995 r.

Republika Turcji 13 listopada 1992 r.

Turkmenistan 14 kwietnia 1993 r.

Republika Ugandy 7 lipca 1995 r.

Ukraina 21 stycznia 2003 r.

Wschodnia Republika Urugwaju 30 września 1992 r.

Republika Uzbekistanu 24 lutego 1994 r.

Republika Vanuatu 27 lutego 1991 r.

Węgry 24 maja 1990 r.

Socjalistyczna Republika Wietnamu 11 grudnia 1996 r.

Republika Włoska 1 sierpnia 1995 r.

Wyspy Cooka 12 kwietnia 2005 r.

Republika Zielonego Przylądka 23 sierpnia 2004 r.

Republika Zimbabwe 8 listopada 2005 r.

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich 9 lipca 1990 r.

______

1) Tekst Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm.

2) W piśmie z dnia 8 lipca 2005 r., otrzymanym przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w dniu 12 lipca 2005 r., ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Ottawie poinformował o zastosowaniu niniejszego protokołu do Specjalnego Regionu Autonomicznego Makao Chińskiej Republiki Ludowej. Protokół wszedł w życie w stosunku do Specjalnego Regionu Autonomicznego Makao Chińskiej Republiki Ludowej w dniu 12 lipca 2005 r.

3) Czarnogóra poprzez przystąpienie w dniu 12 lutego 2007 r. do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., stała się stroną wszystkich protokołów zmieniających Konwencję obowiązujących w dniu przystąpienia, ze skutkiem od dnia 14 marca 2007 r., będącego dniem wejścia w życie Konwencji w stosunku do Czarnogóry.

4) W nocie z dnia 13 września 1999 r. złożonej w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w dniu 15 września 1999 r. rząd Republiki Portugalskiej poinformował ICAO, że na podstawie dekretu prezydenta nr 185/99 datowanego na dzień 22 sierpnia 1999 r. i ogłoszonego w tym samym dniu Republika Portugalska rozszerzyła stosowanie niniejszego protokołu na Terytorium Makao.

5) W nocie z dnia 24 listopada 1999 r. rząd Republiki Portugalskiej przekazał Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), co następuje: "Zgodnie ze Wspólną deklaracją Rządu Republiki Portugalskiej i Rządu Chińskiej Republiki Ludowej dotyczącej kwestii Makao, podpisaną w dniu 13 kwietnia 1987 r. Republika Portugalska będzie sprawować międzynarodową odpowiedzialność za Makao do dnia 19 grudnia 1999 r., a począwszy od tej daty Chińska Republika Ludowa przejmie sprawowanie zwierzchnictwa nad Makao ze skutkiem od dnia 20 grudnia 1999 r. Od dnia 20 grudnia 1999 r. poczynając, Republika Portugalska przestanie ponosić odpowiedzialność za międzynarodowe prawa i obowiązki wynikające ze stosowania Konwencji [Protokołu] w stosunku do Makao.".

6) Republika Sudanu Południowego poprzez przystąpienie w dniu 11 października 2011 r. do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., stała się stroną wszystkich protokołów zmieniających Konwencję obowiązujących w dniu przystąpienia, ze skutkiem od dnia 11 listopada 2011 r., będącego dniem wejścia w życie Konwencji w stosunku do Republiki Sudanu Południowego.

7) Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego poprzez przystąpienie w dniu 4 sierpnia 2005 r. do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., stała się stroną wszystkich protokołów zmieniających Konwencję obowiązujących w dniu przystąpienia, ze skutkiem od dnia 3 września 2005 r., będącego dniem wejścia w życie Konwencji w stosunku do Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego.