§ 2. - Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.128.1055

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1923 r.
§  2.
Towary, nieobjęte wykazami, zawartemi w §§ 1 rozporządzeń z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, opłacających cło w monecie złotej (Dz. U. R. P. № 113 poz. 954) - i z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu (Dz. U. R. P. № 118 poz. 953), ani obowiązującem w danej chwili rozporządzeniem Ministrów Skarbu oraz Przemyślu i Handlu z dn. 23 czerwca 1923 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 66 poz. 517), przedłużonem rozporządzeniem z dn. 22 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 109 poz. 871) i częściowo zmienionem- rozporządzeniem z dn. 16 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 118 poz. 952) opłacają cło z dopłatą walutową zniżoną, wynoszącą 67.499.900% czyli mnożnik 675.000.