[Wysokość ulgi uczniowskiej] - Art. 23. - Minimalne wynagrodzenie za pracę. - Dz.U.2020.2207 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Wysokość ulgi uczniowskiej] - Minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.
Art.  23.  [Wysokość ulgi uczniowskiej]
1. 
Wysokość ulgi uczniowskiej, o której mowa w art. 27c ust. 1 ustawy wymienionej w art. 14 - dla podatników, którzy zakończyli szkolenie uczniów przed dniem 1 stycznia 2003 r. i szkolenie to zostało zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu - ustala się w wysokości określonej na podstawie art. 27c ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 14, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003 r.
2. 
Wysokość ulgi uczniowskiej, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 20 - dla podatników, którzy zakończyli szkolenie uczniów przed dniem 1 stycznia 2003 r. i szkolenie to zostało zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu - ustala się w wysokości określonej na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 20, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003 r.