Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1387 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 października 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  27c. 

(uchylony).