Art. 15. - Międzynarodowe porozumienie o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij. Paryż.1924.01.25.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.108.767

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lutego 1925 r.
Art.  15.

Komitet ustanawia swój roczny budżet i zatwierdza sprawozdanie z wydatków. Uchwala regulamin wewnętrzny personelu jak również wszystkie zarządzenia niezbędne dla funkcjonowania Urzędu. Regulamin ten oraz zarządzenia komunikowane są przez Komitet Państwom uczestniczącym i nie będą mogły być zmieniane bez ich zgody.