§ 1. - Metody pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych tego suszu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.241.2029

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2005 r.
§  1.
Metody pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych suszu paszowego określa się w załączniku do rozporządzenia.