[Zawiadomienie ministra o toczącym się postępowaniu karnym przeciwko osobie posiadającej licencję] - Art. 19. - Licencja... - Dz.U.2022.1007 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Zawiadomienie ministra o toczącym się postępowaniu karnym przeciwko osobie posiadającej licencję] - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  19.  [Zawiadomienie ministra o toczącym się postępowaniu karnym przeciwko osobie posiadającej licencję]

Organ prowadzący postępowanie karne o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe przeciwko osobie posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości.