§ 3. - Kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym. - Dz.U.2021.1761 - OpenLEX

§ 3. - Kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1761

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.
§  3. 
Wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym jest określony w załączniku do rozporządzenia.