§ 1. - Kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym. - Dz.U.2021.1761 - OpenLEX

§ 1. - Kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1761

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym;
2)
wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.