§ 2. - Kwalifikacje oficerów w polskiej marynarce handlowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1941.6.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1941 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.