[Odwołanie do sądu dyscyplinarnego drugiej instancji] - Art. 63. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 63. - [Odwołanie do sądu dyscyplinarnego drugiej instancji] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  63.  [Odwołanie do sądu dyscyplinarnego drugiej instancji]
1. 
Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji strony mają prawo wnieść odwołanie. W odwołaniu można skarżyć całość orzeczenia lub jego część.
2. 
Odwołanie wnosi się do sądu dyscyplinarnego drugiej instancji za pośrednictwem sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, wraz z uzasadnieniem.