[Zadania okręgowego zgromadzenia kuratorów] - Art. 51. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Zadania okręgowego zgromadzenia kuratorów] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  51.  [Zadania okręgowego zgromadzenia kuratorów]

Do zadań okręgowego zgromadzenia kuratorów należy:

1)
wybór członków sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji;
2)
wybór kandydata na członka sądu dyscyplinarnego drugiej instancji;
3)
wybór rzecznika dyscyplinarnego;
4)
zgłaszanie kandydata na członka komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 78;
5)
wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania kuratora okręgowego;
6)
wysłuchanie informacji kuratora okręgowego o działalności kuratorskiej służby sądowej i wyrażenie opinii w tym zakresie;
7)
wyrażenie opinii w sprawach osobowych kuratorów zawodowych, przedstawionych przez kuratora okręgowego i Ministra Sprawiedliwości;
8)
występowanie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie niezbędnych działań dotyczących funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej.