[Obsługa biurowa zespołu kuratorskiego] - Art. 42. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - [Obsługa biurowa zespołu kuratorskiego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  42.  [Obsługa biurowa zespołu kuratorskiego]
1. 
Czynności z zakresu obsługi biurowej zespołu wykonują pracownicy wydziałów sądu rejonowego, na rzecz których zespół wykonuje zadania.
2. 
Prezes sądu rejonowego może utworzyć sekretariat zespołu.
3. 
W przypadku utworzenia sekretariatu, o którym mowa w ust. 2, jego pracami kieruje kierownik zespołu.