[Kompetencje prezesa sądu okręgowego] - Art. 4. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Kompetencje prezesa sądu okręgowego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  4.  [Kompetencje prezesa sądu okręgowego]

Kuratora zawodowego mianuje, odwołuje, przenosi do innego sądu lub zespołu kuratorskiej służby sądowej albo zawiesza w czynnościach prezes sądu okręgowego, na wniosek kuratora okręgowego.