[Wykonywanie zadań w środowisku życia podopiecznych] - Art. 3. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Wykonywanie zadań w środowisku życia podopiecznych] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  3.  [Wykonywanie zadań w środowisku życia podopiecznych]
1. 
Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
2. 
Za podopiecznych, o których mowa w ust. 1, uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.