[Dodatkowe zatrudnienie kuratora zawodowego] - Art. 15. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Dodatkowe zatrudnienie kuratora zawodowego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  15.  [Dodatkowe zatrudnienie kuratora zawodowego]
1. 
Kurator zawodowy nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody prezesa sądu okręgowego.
2. 
Kuratorowi zawodowemu nie wolno także podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków kuratora sądowego, mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub podważać zaufanie do sądu.