§ 35. - [Początkowy termin stosowania przepisów rozporządzenia do innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  35.  [Początkowy termin stosowania przepisów rozporządzenia do innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych]
Kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, prowadzi się od dnia 1 września 2019 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.