§ 30. - [Kursy prowadzone przez placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  30.  [Kursy prowadzone przez placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego]
Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w § 31 ust. 2, oraz kursy umiejętności zawodowych, o których mowa w § 32 ust. 2.