§ 3. - [Publiczne placówki kształcenia ustawicznego] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  3.  [Publiczne placówki kształcenia ustawicznego]
Publicznymi placówkami kształcenia ustawicznego są centra kształcenia ustawicznego.