§ 15. - [Minimalny wymiar kształcenia na kursie kompetencji ogólnych] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.
§  15.  [Minimalny wymiar kształcenia na kursie kompetencji ogólnych]
Minimalny wymiar kształcenia na kursie kompetencji ogólnych wynosi 30 godzin.