[Przyjęcie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej] - Art. 68. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 68. - [Przyjęcie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  68.  [Przyjęcie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej]

Rada Ministrów przyjmuje Strategię, w drodze uchwały.