Art. 28. - Konwencja o różnorodności biologicznej. Rio de Janeiro.1992.06.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.184.1532

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1996 r.
Artykuł  28

Przyjęcie protokołów

1. 
Umawiające się Strony współpracują przy sporządzaniu i przyjęciu protokołów do niniejszej konwencji.
2. 
Protokoły są przyjmowane na posiedzeniu Konferencji Stron.
3. 
Tekst proponowanego protokołu zostaje przekazany przez Sekretariat Umawiającym się Stronom co najmniej 6 miesięcy przed posiedzeniem Konferencji Stron.