Art. 24. - Konwencja (Nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci. Genewa.1935.06.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.21.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1939 r.
Artykuł  24.
1.
Niniejsza konwencja obowiązywać będzie tylko Członków Międzynarodowej Organizacji Pracy, których dokumenty ratyfikacyjne zostały zarejestrowane przez Sekretarza Generalnego.
2.
Wejdzie ona w życie w dwanaście miesięcy po zarejestrowaniu dokumentów ratyfikacyjnych dwóch Członków przez Sekretarza Generalnego.
3.
Następnie dla każdego Członka konwencja ta wejdzie w życie w dwanaście miesięcy od daty zarejestrowania jego dokumentu ratyfikacyjnego.