Art. 5. - Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny.... - Dz.U.1934.102.919 - OpenLEX

Art. 5. - Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny. Genewa.1929.04.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.102.919

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 1934 r.
Artykuł  5. 

Między czynami, przewidzianemi w artykule 3, nie należy co do sankcyj karnych czynić różnicy zależnie od tego, czy chodzi o pieniądze krajowe, czy o pieniądze zagraniczne; przepis ten nie może zależeć od żadnego warunku wzajemności ustawowej lub umownej.