[Dokonanie ustaleń faktycznych przez kontrolera] - Art. 27. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Dokonanie ustaleń faktycznych przez kontrolera] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  27.  [Dokonanie ustaleń faktycznych przez kontrolera]
1. 
Kontroler ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych podczas kontroli.
2. 
Dowodami są w szczególności dokumenty, rzeczy, oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia.