§ 7. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję - Dz.U.2022.1458 - OpenLEX

§ 7. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1458

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2022 r.
§  7. 
1. 
Jeżeli utrwalenie zapisu obrazu, dźwięku lub komunikatu następuje za pomocą systemu teleinformatycznego, to dla zapisu tworzy się metadane.
2. 
Zapis utrwala się w sposób umożliwiający jego automatyczne wyodrębnienie oraz wyodrębnienie poszczególnych metadanych.
3. 
Do zapisu utrwalonego za pomocą systemu teleinformatycznego można sporządzić adnotacje.
4. 
System teleinformatyczny przyporządkowuje metadane adnotacjom sporządzonym dla danego zapisu.