Art. 3. - Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". - Dz.U.1960.54.307 - OpenLEX

Art. 3. - Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.307

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1985 r.
Art.  3. 
1. 
W skład Komitetu wchodzą: Przewodniczący, zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie powoływani spośród pracowników Komitetu na stanowiskach kierowniczych oraz spośród przedstawicieli zainteresowanych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej określonych przez Radę Ministrów.
2. 
Przewodniczącego Komitetu powołuje Prezes Rady Ministrów.
3. 
Zastępców Przewodniczącego oraz członków powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu.