§ 8. - Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, przewidziane w ustawie o wykonaniu reformy rolnej. - Dz.U.1935.78.488 - OpenLEX

§ 8. - Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, przewidziane w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.78.488

Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1937 r.
§  8.
(1)
Do komisji należy wydawanie opinji w sprawach:
1)
klasyfikacji i szacunku wykupywanych gruntów (art. 27 ust. (1) ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej);
2)
określania wartości niezamortyzowanej części nakładów meljoracyjnych (art. 27 ust. (4) ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej);
3)
ustalenia kosztów upraw i zasiewów oraz odszkodowania w myśl art. 5 ust. (2) i art. 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o likwidacji umów dzierżawnych, dotyczących gruntów parcelowanych (Dz. U. R. P. Nr. 106, poz. 909).
(2)
Opracowując opinje w sprawach, wymienionych w ust. (1), komisje stosują odpowiednio przepisy art. 27 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej oraz przepisy rozporządzeń, wydanych na podstawie art. 27 ust. (3) i (4) tej ustawy.