Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.47.294

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU LIKWIDACYJNEGO W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU, ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH ORAZ ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 5 czerwca 1920 r.
w przedmiocie Komisji Szacunkowej Głównej w Warszawie i Komisji Szacunkowych Miejscowych na terenie b. zaboru rosyjskiego.

Na podstawie art. 6 i 27 ustawy z dnia 10 maja 1919 r. "o ustaleniu i oszacowaniu świadczeń i strat wojennych" (Dz. Pr. 1919 r. № 41 poz. 298} w uzupełnieniu Rozporządzenia z dnia 1-go lutego 1920 r. (Dz. Ust. 1920 r. № 21 poz. 118) i Rozporządzenia z dnia 24-go marca 1920 roku (Dz. Ust. 1920 r. № 32 poz. 183) zarządca się co następuje:
Art.  1.

Komisjom Szacunkowym Miejscowym, wymienionym w art. 4 rozporządzenia z dnia 1-go lutego 1920 r. (Dz. Ust. 1920 r. № 21 poz. 118) termin prekluzyjny, dla składania zgłoszeń przedłuża się do dnia 1-go sierpnia 1920 roku.

Art.  2.

Komisjom Szacunkowym Miejscowym, wymienionym w art. 2, 3 i 4 rozporządzenia z dnia 24-go marca 1920 r. (Dz. Ust. 1920 r. № 32 poz. 188) termin prekluzyjny, dla składania zgłoszeń przedłuża się do dnia 1-go sierpnia 1920 roku.

Art.  3.

Po upływie terminu wskazanego w art. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia zgłoszenia o ustalaniu i oszacowaniu strat przyjmowane nie będą.