Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.32.188

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU LIKWIDACYJNEGO W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI: SKARBU, PRZEMYŚLU I HANDLU, ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH ORAZ ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 24 marca 1920 r.
w przedmiocie Komisji Szacunkowej Głównej w Warszawie i Komisji Szacunkowych Miejscowych na terenie b. zaboru rosyjskiego. *

Na podstawie art. 6, 27 ustawy z dnia 10 maja 1919 r. o ustaleniu i oszacowaniu świadczeń i strat wojennych (Dz. Pr. 1919 r. № 41 poz. 298) w uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 1 lutego 1920 roku Dz. ust. 1920 r. № 21 poz. 118 zarządza się co następuje:
Art.  1.

Powołaną zostaje do życia Komisja Szacunkowa Miejscowa w Biłgoraju na powiat Biłgorajski z terminem prekluzyjnym dla składania zgłoszeń do dnia 1 sierpnia 1920 r.

Art.  2.

Komisji Szacunkowej Miejscowej w Łukowie termin prekluzyjny dla składania zgłoszeń przedłuża się do dnia 30 czerwca 1920 r.

Art.  3.

Komisji Szacunkowej Miejscowej w Pińczowie termin prekluzyjny dla składania zgłoszeń przedłuża się do dnia 15 czerwca 1920 r.

Art.  4.

Komisji Szacunkowej Miejscowej w Warszawie 11 termin prekluzyjny dla składania zgłoszeń przedłuża się do dnia 16 czerwca 1920 r.

* Z dniem 1 lipca 1920 r. termin prekluzyjny, dla składania zgłoszeń przedłuża się do dnia 1-go sierpnia 1920 roku, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 5 czerwca 1920 r. w przedmiocie Komisji Szacunkowej Głównej w Warszawie i Komisji Szacunkowych Miejscowych na terenie b. zaboru rosyjskiego (Dz.U.20.47.294).