§ 3. - Kolegja współdziałających w wykonywaniu zadań administracji ogólnej w zakresie administracji pracy i opieki społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.81.711

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 1928 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 7 września 1928 r.