[Nadanie numeru NIP oraz REGON komitetowi wyborczemu] - Art. 301. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 301. - [Nadanie numeru NIP oraz REGON komitetowi wyborczemu] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  301.  [Nadanie numeru NIP oraz REGON komitetowi wyborczemu]

Na wniosek komitetu wyborczego odpowiednie organy mają obowiązek wydać potwierdzenie nadania numeru NIP oraz decyzję o nadaniu numeru REGON, najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia wniosku o nadanie numeru.