[Naprawienie szkody na zasadach ogólnych] - Art. 300(134). - Kodeks spółek handlowych. - Dz.U.2020.1526 t.j. - OpenLEX

Art. 300(134). - [Naprawienie szkody na zasadach ogólnych] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1526 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  300134 [Naprawienie szkody na zasadach ogólnych]

Przepisy art. 300123-300133 nie naruszają praw akcjonariuszy oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.