Art. 300(134). - [Naprawienie szkody na zasadach ogólnych] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1467 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2023 r.
Art.  300134 [Naprawienie szkody na zasadach ogólnych]

Przepisy art. 300123-300133 nie naruszają praw akcjonariuszy oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.