Art. 1. - Jugosławia-Polska. Układ o Przyjaźni i Pomocy Wzajemnej. Warszawa.1946.03.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.26.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 1946 r.
Artykuł  I.

Każda z Wysokich Umawiających się Stron zobowiązuje się nie zawierać żadnego sojuszu ani nie brać udziału w żadnej akcji, skierowanej przeciwko drugiej Wysokiej Umawiającej się Stronie.