Art. 16. - Jordania-Polska. Program wykonawczy o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006. Warszawa.2004.09.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.263.2622

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2004 r.
Artykuł  16

Zainteresowane ministerstwa i instytucje do spraw młodzieży, edukacji, kultury fizycznej i sportu obu Stron będą mogły zawierać porozumienia o bezpośredniej współpracy oraz okresowe programy wykonawcze, określające zakres, formy oraz warunki organizacyjne i finansowe wymiany.