Art. 13. - Jordania-Polska. Program wykonawczy o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006. Warszawa.2004.09.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.263.2622

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2004 r.
Artykuł  13

Strony będą sprzyjały nawiązaniu dwustronnych kontaktów między telewizjami publicznymi obu krajów. Strony będą zachęcały swoje telewizje publiczne do współpracy na forum Europejskiej Unii Nadawców.