Art. 1. - [Funkcje i niezależność samorządu zawodu farmaceuty; osobowość prawna izb aptekarskich] - Izby aptekarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.688 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2024 r.
Art.  1.  [Funkcje i niezależność samorządu zawodu farmaceuty; osobowość prawna izb aptekarskich]
1. 
Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd zawodu farmaceuty, jako reprezentację zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tego zawodu.
2. 
Samorząd zawodu farmaceuty jest niezależny i podlega tylko ustawom.
3. 
Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie mają osobowość prawną.