§ 6. - Homologacja ciągników rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.
§  6.
1.
Wzór świadectwa homologacji typu ciągnika określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
2.
Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji typu ciągnika określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
3.
Wzory świadectw homologacji przedmiotów wyposażenia i części ciągnika w zakresie przepisów cząstkowych określone są w tych przepisach.