[Uzupełniające stosowanie przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych] - Art. 10. - Groby i cmentarze wojenne. - Dz.U.2018.2337 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Uzupełniające stosowanie przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych] - Groby i cmentarze wojenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2337 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.
Art.  10.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych]

Do grobów i cmentarzy wojennych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z wyjątkiem art. 6.