Art. 6. - Granica morska państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.92.789

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1932 r.
Art.  6.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Ministrowi Spraw Wojskowych, Ministrowi Skarbu i Ministrowi Przemysłu i Handlu każdemu we właściwym zakresie działania i w porozumieniu z innymi zainteresowanymi ministrami.