§ 9. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  9.
Kombinat Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro" oraz inne jednostki upoważnione przez Ministra Hutnictwa są uprawnione do przerobu złota na półfabrykaty, wyroby jubilerskie i dentystyczne oraz sprzedaży tych półfabrykatów i wyrobów na zaopatrzenie rynku i na eksport w ilościach wynikających z rocznego przydziału złota.