§ 6. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  6.
Organy planujące ustalają wytyczne gospodarki złotem i platyną w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych zużywających te metale.