§ 18. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  18.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1972 r. w sprawie gospodarowania wyrobami ze złota i platyny (Dz. U. Nr 32, poz. 221).