§ 16. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  16.
Jednostki uprawnione do skupu wyrobów ze złota i platyny od ludności są obowiązane prowadzić rejestr skupu złota i platyny, a jednostki uprawnione do przerobu i napraw wyrobów ze złota od ludności, wymienione w § 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, są obowiązane prowadzić rejestr przerobu złota wraz z księgą podatkową według odrębnie ustalonych wzorów.