§ 14. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  14.
W razie niedostarczenia przez jednostkę gospodarki uspołecznionej złomu w ilości określonej w zestawieniu na dany rok (§ 3 ust. 3) Mennica Państwowa może odmówić sprzedaży tej jednostce wyrobów ze złota i platyny w ilości, w jakiej nie dostarczyła ona złomu złota lub platyny.