§ 13. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  13.
Warunki dostarczania Mennicy Państwowej złomu oraz rafinacji wyrobów ze stopów nietypowych, nie objętych katalogiem wyrobów z metali szlachetnych, należy każdorazowo uzgodnić z Mennicą Państwową.