§ 1. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie określa:
1)
tryb sporządzania bilansu złota i platyny,
2)
zasady rozdzielnictwa złota i platyny,
3)
zasady gospodarowania odpadami oraz złomem złota i platyny,
4)
jednostki organizacyjne uprawnione do obrotu złotem i platyną, przerobu i skupu złota i platyny oraz do produkcji i dokonywania napraw wyrobów z tych metali.
2.
Rozporządzenie nie dotyczy gospodarowania:
1)
złotem i platyną, przeznaczonymi na rezerwy państwowe i rezerwy dewizowe,
2)
złotem i platyną, znajdującymi się w posiadaniu ludności.