[Wyłączność Krajowego Ośrodka na sprzedaż i nabywanie nieruchomości Zasobu] - Art. 27. - Gospodarowanie nieruchomościami... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Wyłączność Krajowego Ośrodka na sprzedaż i nabywanie nieruchomości Zasobu] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  27.  [Wyłączność Krajowego Ośrodka na sprzedaż i nabywanie nieruchomości Zasobu]

Sprzedaż i nabywanie nieruchomości Zasobu, z zastrzeżeniem art. 33, prowadzi Krajowy Ośrodek.