Art. 15. - Gospodarka terenami w miastach i osiedlach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.22.159 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1974 r.
Art.  15.
1. 9
Sprzedaż spółdzielni budownictwa mieszkaniowego domu wielomieszkaniowego już zamieszkanego, obejmującego powyżej 20 lokali, może nastąpić, gdy wyrazi na to zgodę co najmniej 80% wszystkich najemców, a domu obejmującego do 20 lokali, gdy wyrazi na to zgodę ponad 50% wszystkich najemców.
2.
Przekwaterowanie najemców nie przystępujących do spółdzielni następuje na zasadach i w trybie określonym w przepisach wymienionych w art. 12 ust. 2.
9 Art. 15 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. (Dz.U.72.27.193) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 lipca 1972 r.