Gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. - Dz.U.2006.43.309 t.j. - OpenLEX

Gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.43.309 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, w tym drapieżne i jadowite, ze wskazaniem kategorii zwierząt według stopnia zagrożenia dla człowieka, których hodowla i utrzymywanie poza ogrodami zoologicznymi i placówkami naukowymi prowadzącymi badania nad zwierzętami, a także cyrkami są zabronione.
2.
Wykaz gatunków lub grup gatunków zwierząt, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
______

1) Obecnie działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Środowiska na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ GATUNKÓW LUB GRUP GATUNKÓW ZWIERZĄT NIEBEZPIECZNYCH DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI, W TYM DRAPIEŻNYCH I JADOWITYCH

Lp.Grupa systematycznaKategoria1)Uwagi
1234
SSAKI Mammalia
1leniwce dwupalczaste Choloepus spp.IIniebezpieczeństwo zaatakowania przednimi, wyposażonymi w długie pazury, kończynami
2mrówkojad wielki Myrmecophaga tridactylaIIniebezpieczeństwo zaatakowania bardzo silnymi przednimi kończynami
3małpy szerokonose Cebidae (z wyjątkiem kapucynek Cebus spp. i sajmiri Saimiri spp.) IIniebezpieczeństwo pogryzienia, infekcji
4koczkodanowate Cercopithecidae (z wyjątkiem talapoinów Miopithecus spp.) IIniebezpieczeństwo pogryzienia, infekcji
5gibony HylobatidaeIniebezpieczeństwo pogryzienia, infekcji
6małpy człekokształtne HominidaeIniebezpieczeństwo pogryzienia, infekcji
7likaon Lycaon pictusIniebezpieczeństwo pogryzienia
8hieny HyaenidaeIniebezpieczeństwo pogryzienia
9rysie i karakale Lynx spp.Iniebezpieczeństwo pogryzienia, podrapania
10gepard Acinonyx jubatusIniebezpieczeństwo podrapania, pogryzienia i rozszarpania
11duże kotowate z rodzaju PantheraIniebezpieczeństwo podrapania, pogryzienia, rozszarpania
12puma Felis concolorIniebezpieczeństwo podrapania, pogryzienia i rozszarpania
13irbis Uncia unciaIniebezpieczeństwo podrapania, pogryzienia i rozszarpania
14pantera mglista Neofelis nebulosaIniebezpieczeństwo podrapania, pogryzienia i rozszarpania
15rosomak Gulo guloIniebezpieczeństwo pogryzienia, bardzo agresywne, nieustępliwe
16ratel Mellivora capensisIIniebezpieczeństwo pogryzienia, oblania cuchnącą wydzieliną
17mors Odobenus rosmarusIniebezpieczeństwo pogryzienia, przygniecenia, utopienia
18słonie morskie Hydrounga spp.Iniebezpieczeństwo przygniecenia, utopienia
19panda wielka Ailuropoda melanoleucaIniebezpieczeństwo pogryzienia
20niedźwiedziowate UrsidaeIniebezpieczeństwo pogryzienia, rozszarpania
21słonie ElephantidaeIniebezpieczeństwo stratowania, przygniecenia, uderzenia
22nosorożce RhinocerotidaeIniebezpieczeństwo stratowania, przygniecenia
23hipopotamy HipopotamidaeIniebezpieczeństwo stratowania, przygniecenia, pogryzienia
24żyrafa Giraffa camelopardalisIIniebezpieczeństwo kopania
25bawół kafryjski Syncerus cafferIniebezpieczeństwo stratowania i zaatakowania rogami
26gaur Bos gaurusIniebezpieczeństwo stratowania i zaatakowania rogami
27piżmowół Ovibos moschatusIniebezpieczeństwo stratowania i zaatakowania rogami
PTAKI Aves
28kazuary Casuarius spp.Iniebezpieczeństwo zaatakowania potężnymi nogami
GADY Reptilia
29krokodyle Crocodylia

(z wyjątkiem: kajmanów karłowatych Paleosuchus spp., kajmana krokodylowego Caiman crocodilus, krokodyla krótkopyskiego Osteolaemus tetraspis i aligatora chińskiego Alligator sinensis)

Iniebezpieczeństwo pogryzienia
30waran z Komodo Varanus komodoeansisIniebezpieczeństwo pogryzienia, infekcji
31helodermy Heloderma spp.Ijadowite
32pyton siatkowany Python reticulatusIniebezpieczeństwo uduszenia
33pyton skalny Python sebaeIniebezpieczeństwo uduszenia
34anakondy Eunectes spp.Iniebezpieczeństwo uduszenia
35zaskrońce wschodnie Rhabdophis spp.Ijadowite
36Boiga spp.Ijadowite
37Conophis lineatusIjadowity
38mussurana Clelia cleliaIjadowity
39bomslang Dispholidus spp.Ijadowite
40Thelotornis spp.Ijadowite
41zdradnicowate ElapidaeIjadowite
42węże morskie HydrophiidaeIjadowite
43żmijowate Viperidae (wraz z wyróżnionymi w starszej systematyce - grzechotnikowatymi Crotalidae) Ijadowite
44Żółwiak wąskogłowy Chitra indicaIIniebezpieczeństwo pogryzienia
RYBY Pisces
45skorpeny Scorpaena spp.Ijadowite
46węgorz elektryczny Electrophorus electricusIniebezpieczeństwo porażenia prądem
PAJĘCZAKI Arachnida
pająki Aranea
47czarne wdowy Latrodectus spp.Ijadowite
48tarantule Lycosa spp.Ijadowite
49Ctenidae spp.Ijadowite
50Loxosceles spp.Ijadowite
51Ceratogyrus spp.Ijadowite
52Poecilotheria spp.Ijadowite
53Pterinochilus spp.Ijadowite
54Atrax spp.Ijadowite
55Trechona spp.Ijadowite
56Macrothele spp.Ijadowite
57Conothele spp.Ijadowite
skorpiony Scorpionidea
58Centruroides noxiusIjadowity
59Centruroides exilicaudaIjadowity
60Buthus occitanus tunetanusIjadowity
61Androctonus australisIjadowity
62Androctonus mauretanicusIjadowity
63Leiurus quinquestriatusIjadowity
64Mesobuthus eupeusIjadowity
65Parabuthus granulatusIjadowity
66Parabuthus transvaalicusIjadowity
67Tityus trinitatisIjadowity
68Tityus serrulatusIjadowity
PARECZNIKI Chilopoda
69pareczniki Scolopaendra spp.Ijadowite
ŚLIMAKI Gastropoda
70Conus geographusIjadowity
GŁOWONOGI Cephalopoda
71ośmiorniczki Hapalochlaena spp.Ijadowite
Objaśnienie:

1) Kategoria I obejmuje najbardziej niebezpieczne gatunki lub grupy gatunków zwierząt, które z przyczyn naturalnej agresywności lub właściwości biologicznych mogą spowodować u człowieka uszkodzenie ciała powodujące trwałe kalectwo albo zgon; kategoria II obejmuje pozostałe gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecznych.

1 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.237.1720) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.236.1744) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 grudnia 2007 r.